Tumblelog by Soup.io
 • kej
 • mondkroete
 • shonas
 • Kryptonite
 • drauga
 • bzt
 • draugr
 • smuff
 • mattt
 • Banani
 • wonderwoman
 • soliloquyy
 • LadyGoga
 • daikirai
 • immobilier
 • katerkarlo
 • kubaf
 • datenwolf
 • my-nowhere
 • njosnavelin
 • marianka
 • penpen
 • maus
 • idylla
 • Seraphita
 • laj
 • melanch0lia
 • trinida
 • may-be
 • kerio
 • hmpf3rd
 • hex
 • dragonette
 • inspirations
 • monroe
 • Gabreiila
 • Ohyeah
 • myosotis
 • toniewszystko
 • maryla
 • Indesirable
 • marakyo
 • niepotrzebnaprzygoda
 • sonnengesicht
 • kryczus
 • foxbanana
 • hellcat
 • caireann
 • incurable-insomnia
 • zurawinowa
 • bialaflaga
 • demoniique
 • paulkost
 • blueberries
 • viajero
 • supermoney
 • service-manual
 • galery
 • kleinbow
 • pannaanna
 • megara
 • Iriss
 • tinitus
 • kicikitka
 • annairda
 • flitterempire
 • bluestar
 • adzix69
 • youdrivemenuts
 • zoya93
 • Americanlover
 • easygoing
 • guyver
 • BeHappy
 • mrrrrrrrrr
 • twentysquirrels
 • melonball
 • anotherwaytodie
 • fuzzylogic
 • sparkspur
 • missdark
 • Trucktown
 • SassyReader
 • ChocoWatch
 • GreenFollower
 • electrovamp
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7830 fe89 500
Reposted frommopsmopski mopsmopski viavaira vaira
1190 4b12 500

angryblackgirlrants:

The truth.

Reposted fromBlackTarzy BlackTarzy viavaira vaira
8728 f376
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatak-niewiele tak-niewiele
7605 fc16 500
Reposted fromkobiety kobiety viabeskinny beskinny

Kim była w moim życiu? Była burzą. Taką która przenika człowieka do szpiku kości. Która może zdziałać wiele złego i człowiek czuje to w głębi ducha, a z jakiegoś powodu nie przeciwdziała temu. Ona była najpiękniejszą burzą mojego życia i to wcale nie przez to, że tak chciała. W rzeczywistości była krucha i delikatna jak wiosenny deszczyk. Życie nie oszczędziło jej w najmniejszym calu i zebrało potworne żniwo. Musiała nabrać siły i nie mam jej tego za złe. Sami znacie to uczucie gdy wiosenny deszczyk potrafi przerodzić się w burzę o niesamowitej sile. Taka właśnie była. Taką ją poznałem i pokochałem. Chyba nikt nie potrafił w takim stopniu zrozumieć jej niszczycielskiej siły jak ja. Ludzie oceniają, ale nikt nie zapytał jej - dlaczego. 

— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapareidolie pareidolie
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viapareidolie pareidolie
4415 f5bc 500
Reposted fromonakochago onakochago viapareidolie pareidolie
6648 489f 500
Reposted fromverronique verronique viainvincible invincible
0349 5aeb 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viainvincible invincible
0954 e779 500
Reposted fromreverie reverie viainvincible invincible
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viainvincible invincible
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viazapachsiana zapachsiana
5391 df95
Reposted from21 21
0329 5d2c
Jeden z najsmutniejszych gifów świata
Reposted fromimradioactive imradioactive viapareidolie pareidolie
2651 7ce1
Reposted fromkattrina kattrina viafajnychnielubie fajnychnielubie
Reposted fromchudazupa chudazupa viaskeletal skeletal
1075 563d
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaskeletal skeletal
9262 97e3 500

strangehats:

calming brew

second piece for katsudon bang and @kevystel’s fic, ascent - mixing up a late night drink

first piece l third piece 

Reposted fromerial erial viathatwasntadream thatwasntadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl