Tumblelog by Soup.io
 • kej
 • mondkroete
 • shonas
 • Kryptonite
 • drauga
 • bzt
 • draugr
 • smuff
 • mattt
 • Banani
 • wonderwoman
 • soliloquyy
 • LadyGoga
 • daikirai
 • immobilier
 • katerkarlo
 • kubaf
 • datenwolf
 • my-nowhere
 • njosnavelin
 • marianka
 • penpen
 • maus
 • idylla
 • Seraphita
 • laj
 • melanch0lia
 • trinida
 • may-be
 • kerio
 • hmpf3rd
 • hex
 • dragonette
 • inspirations
 • monroe
 • Gabreiila
 • Ohyeah
 • myosotis
 • toniewszystko
 • maryla
 • Indesirable
 • marakyo
 • niepotrzebnaprzygoda
 • xmartii
 • sonnengesicht
 • kryczus
 • foxbanana
 • hellcat
 • caireann
 • incurable-insomnia
 • zurawinowa
 • bialaflaga
 • demoniique
 • paulkost
 • blueberries
 • viajero
 • supermoney
 • service-manual
 • galery
 • kleinbow
 • pannaanna
 • megara
 • Iriss
 • tinitus
 • kicikitka
 • annairda
 • flitterempire
 • bluestar
 • adzix69
 • youdrivemenuts
 • zoya93
 • Americanlover
 • easygoing
 • guyver
 • BeHappy
 • mrrrrrrrrr
 • twentysquirrels
 • melonball
 • anotherwaytodie
 • fuzzylogic
 • sparkspur
 • missdark
 • Trucktown
 • SassyReader
 • ChocoWatch
 • GreenFollower
 • electrovamp
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4074 69be
Reposted fromczajnikq czajnikq viamasterofpuppets masterofpuppets
Being lonely is OK, and not everyone has to like you. You can’t always rely on people.
Lemony Snicket A Series of Unfortunate Events
(via wordsnquotes)
The prettier the garden, the dirtier the hands of the gardener.
B. E. Barnes, Put in work. Tend yourself. (via wnq-writers)
5408 3454 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaekatierina ekatierina
6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly viapleassure pleassure
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
2543 f746 500
Reposted fromhagis hagis vialaparisienne laparisienne

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa vialaparisienne laparisienne
Szczęśliwi do byłych nie piszą.
Reposted fromnezavisan nezavisan vialaparisienne laparisienne
5050 8e88
Reposted fromfitspro fitspro viamake-a-wish make-a-wish
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakomplikacja komplikacja
Reposted fromshakeme shakeme viasatyra satyra
Reposted frompunisher punisher viasatyra satyra
Człowiek ma 2 życia. Drugie zaczyna się w momencie, w którym zdaję sobie sprawę, że ma tylko jedno życie.
Reposted fromladygrey ladygrey viainspirations inspirations
0191 80b7
Reposted fromdailylife dailylife viainspirations inspirations
Reposted fromtfu tfu viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl