Tumblelog by Soup.io
 • kej
 • mondkroete
 • shonas
 • Kryptonite
 • drauga
 • bzt
 • draugr
 • smuff
 • mattt
 • Banani
 • wonderwoman
 • soliloquyy
 • LadyGoga
 • daikirai
 • immobilier
 • katerkarlo
 • kubaf
 • datenwolf
 • my-nowhere
 • njosnavelin
 • marianka
 • penpen
 • maus
 • idylla
 • Seraphita
 • laj
 • melanch0lia
 • trinida
 • may-be
 • kerio
 • hmpf3rd
 • hex
 • dragonette
 • inspirations
 • monroe
 • Gabreiila
 • Ohyeah
 • myosotis
 • toniewszystko
 • maryla
 • Indesirable
 • marakyo
 • niepotrzebnaprzygoda
 • sonnengesicht
 • kryczus
 • foxbanana
 • hellcat
 • caireann
 • incurable-insomnia
 • zurawinowa
 • bialaflaga
 • demoniique
 • paulkost
 • blueberries
 • viajero
 • supermoney
 • service-manual
 • galery
 • kleinbow
 • pannaanna
 • megara
 • Iriss
 • tinitus
 • kicikitka
 • annairda
 • flitterempire
 • bluestar
 • adzix69
 • youdrivemenuts
 • zoya93
 • Americanlover
 • easygoing
 • guyver
 • BeHappy
 • mrrrrrrrrr
 • twentysquirrels
 • melonball
 • anotherwaytodie
 • fuzzylogic
 • sparkspur
 • missdark
 • Trucktown
 • SassyReader
 • ChocoWatch
 • GreenFollower
 • electrovamp
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromDennkost Dennkost
4558 0fbc 500
Reposted fromnutt nutt viaMerelyGifted MerelyGifted
7707 4599
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa
4268 5ddd 500
Reposted fromhormeza hormeza vianocnatesciowa nocnatesciowa
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viairmelin irmelin
0209 85e8 500
Reposted fromlllm lllm vianot66 not66
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Istnieje takie koreańskie słowo (...) Jung. To związek między dwojgiem ludzi, który nie może ulec zerwaniu, nawet gdy miłość przerodziła się w nienawiść.
— Jenny Han - "P.S. Wciąż cię kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
3146 71ad 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaMezame Mezame
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
7974 7cc7
Reposted fromvanirr vanirr viapersona-non-grata persona-non-grata
9253 3b23 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll
6632 238d 500
1490 219c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMerelyGifted MerelyGifted
1248 d80c
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viagruetze gruetze
1631 b689 500
Reposted fromvolldost volldost viasatyrlane satyrlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl